Schoolbestuur

Het schoolbestuur bestaat uit een groep vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om de school goed te besturen. Ze zijn verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming. Ze schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Samenstelling:

Eddy Wauters
Maurice Eeckeleers
Wim Van Bercklaer
Dany Wils
Chris Kempeneers
Herman Dom