Visie

Wij willen met onze school innoverend onderwijs aanbieden, waarbinnen kinderen durven ontdekken, zich creatief durven uiten, met een open blik naar de wereld kijken en hier ook zorg voor dragen.

Ons onderwijsaanbod wordt gedragen door een professioneel team, steunend op een degelijke kennis en vaardigheden, gedragen vanuit de leerplandoelen in Zill.

Samen met ouders willen wij kinderen vormen die zich gedragen voelen door onze school.

Wij wensen onze kinderen de volgende competenties mee te geven: zelfredzaamheid, kunnen samenwerken, een band kunnen realiseren met de omgeving, respect hebben voor diversiteit in mensen en ideeën, probleemoplossend kunnen denken en handelen, kritisch kunnen reflecteren, gaan voor een gezonde en fitte levensstijl, zorgzaam kunnen omgaan met onze aarde, zorg kunnen dragen voor de zwaksten in onze samenleving,

Wij bouwen met onze kinderen aan een positief zelfbeeld, vanuit een verantwoord evenwicht tussen denken, voelen en doen.

Wij wensen een open school te zijn, waarbinnen ieder kind zich welkom en gedragen voelt, gesteund door een gemotiveerd team en gedragen door onze basiswaarden.

Onze basiswaarden “ respect, verbondenheid, zelfontplooiing en creativiteit “ vinden een praktische uitwerking doorheen onze klas- en schoolactiviteiten.