Ouderraad

Hallo!

Wij zijn de ouderraad, een groep van een 10-tal vrijwillige ouders!  Wij vormen graag een brug tussen de ouders en de school.

We doen dit op verschillende manieren:

  • We horen graag van ouders waar hun bezorgdheden en vragen liggen.
  • We organiseren leuke extra activiteiten voor leerlingen zoals het ontbijt na de overnachting van de derde kleuterklas op school, een winterwandeling, een quiz, een kindernamiddag,...
  • Voor ouders organiseren we activiteiten die verband houden met de ontwikkeling van kinderen, zoals een EHBO-cursus, een infoavond rond opvoedingsvragen of over de   overstap naar de middelbare school.
  •  We helpen graag de school te verfraaien of verbeteren door extra centen in het laatje te brengen. Ook hiervoor organiseren we allerlei activiteiten.
  • Als ouderraad steken we met plezier een helpende hand toe bij activiteiten die de school zelf organiseert, denk maar aan het schoolfeest, het grootouderfeest en het winterfeest.
  • Ook vertegenwoordigen we de school in het lokaal overleg kinderopvang, de cultuurraad, de verkeersadviesraad en de schoolraad.

We vinden het als ouderraad belangrijk om de (financiële) drempel bij de activiteiten voor de kinderen en de informatieve activiteiten voor ouders zo laag mogelijk te houden. Iedereen moet zich steeds welkom voelen.

Neem zeker een kijkje op de agenda en aarzel niet ons te contacteren als je een vraag, bezorgdheid of idee hebt.

 

Hoe werken we?

We komen 1 maal per maand samen op een weekavond in de Heidestraat. We proberen onze vergaderingen zo kort en efficiënt mogelijk te maken. Op deze vergaderingen worden allerlei onderwerpen in verband met het schoolleven besproken. De schooldirectie brengt er ook verslag uit over het reilen en zeilen op school. We wisselen hierover onderling van gedachten en formuleren waar nodig een advies voor de school.

Daarnaast bespreken we tijdens de vergaderingen de activiteiten die we organiseren. Deze worden verder uitgewerkt in werkgroepen naar ieders interesses en beschikbare tijd. Voor sommige activiteiten werken we samen met andere organisaties.

Naast de maandelijkse vergaderingen en werkgroepen, kunnen we ook rekenen op een groep van ouders die niet zo graag vergadert of organiseert, maar wel graag helpt op de activiteiten onder de noemer ‘de helpende handen’.

Bij speciale activiteiten bezorgen we nog een extra berichtje via Gimme.'