Corona update

Schelle 18 maart 2020

Beste ouders,

Zoals we beloofd hebben houden we u op de hoogte wanneer er nieuwe maatregelen getroffen worden.

Echte veranderingen voor de scholen zijn er niet. Alleen zal er strenger worden toegezien of de school inderdaad enkel voor noodopvang door ouders uit bepaalde
(nog nader te bepalen) sectoren zal gebruikt worden. Onderwijsminister Ben Weyts is, net als de onderwijspartners, bezorgd om de bescherming van het onderwijspersoneel en roept daarom alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen.

Wat fijn vanmorgen te mogen ervaren dat onze ouders deze maatregel echt ter harte namen. Ik wil u daar allen zeker voor bedanken. Het laat mij toe om meer personeel ook van thuis uit te laten werken. In een beurtrol blijven we echter de noodopvang garanderen. Al onze lkn. zijn zeker bereid om in solidariteit met de zorgsector en andere noodzakelijke sectoren hun steentje bij te dragen in het belang van het algemeen welzijn.

Mag ik vragen om de leerkracht zeker op de hoogte te brengen wanneer u gebruik moet maken van de noodopvang.

Verder in dit schrijven vindt u de info die ook ik doorgestuurd krijg.

Ik wens jullie allen nog steeds veel moed, veel geduld, veel solidariteit, een goede gezondheid en vooral heel veel kracht om voor jezelf en elkaar te zorgen. Samen sterker……….

Vriendelijke en beleefde groeten,
Lizzy Van den Berge
directie

UPDATE

Coronavirus: scholen blijven open voor opvang
De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdagavond 17 maart, op grond van advies van de wetenschappelijke experten, verstrengde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus aangekondigd. Die gaan in op woensdag 18 maart om 12 uur.
Fase 2 van het federaal noodplan blijft van kracht. Doel blijft om de curve van het aantal besmettingen af te vlakken, zodat ons gezondheidssysteem niet overbelast wordt.
• Wat het onderwijs betreft, heeft de Veiligheidsraad beslist dat de lessen geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten voorzien tot en met vrijdag 3 april. Concreet moeten scholen open blijven voor de opvang van kinderen van ouders die werken in de zogenaamde cruciale sectoren. De federale regering heeft op dit moment nog niet vastgelegd over welke sectoren dat gaat.
• Onderwijsminister Ben Weyts is, net als de onderwijspartners, bezorgd om de bescherming van het onderwijspersoneel en roept daarom alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen. Hij roept ook een dringend overleg samen over de toepassing van de richtlijnen van de Veiligheidsraad in het onderwijs.
• De ouders die geen beroep kunnen doen op een geschikt alternatief, gaan in overleg met de school om duidelijke afspraken te maken over de opvang. Zodra de cruciale sectoren bekend zijn, kunnen scholen bij gerede twijfel een attest of bevestiging van de werkgever vragen.
• Enige uitzondering vormen de kwetsbare kinderen in het buitengewoon onderwijs en de internaten. Voor hen blijft opvang hoe dan ook voorzien.
• Alle stages worden ogenblikkelijk stopgezet. Enkel stages in de gezondheidszorgsector kunnen doorgaan, voor zover de nodige beschermingsmaatregelen in acht worden genomen.

Zodra er meer info is, krijg je een nieuwe update.
Antwoorden op vragen van scholen vind je op de Website Onderwijs.
Voor algemene vragen: [email protected] of 0800 14 68 9.

Reactie toevoegen

Comments

  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.