Inschrijvingen

Overzicht Vrije Plaatsen Voor

Het Schooljaar 2020 – 2021

  

 

De basisscholen van de gemeenten Schelle, Niel en Hemiksem:

  • GBS De Klim en VBS Sint-Lutgardisschool, Schelle
  • GO De Parel en VBS Sint-Hubertusschool, Niel
  • GBS De Regenboog, GBS Het Klaverbos en VBS Zonnekesschool, Hemiksem

hebben besloten om samen te werken voor het aanmelden en inschrijven vanaf het schooljaar 2020-2021.

Deze 7 scholen maken vanaf maart 2020 gebruik van een digitaal systeem om nieuwe leerlingen eerst aan te melden en dan pas in te schrijven.

In deze nieuwe regeling zijn we ook nog steeds verplicht om broers en zussen van leerlingen die reeds op onze scholen zijn ingeschreven en kinderen van het personeel voorrang te geven.

Indien u een ouder bent van een broer of zus* van een reeds ingeschreven leerling op onze school hebt u het recht om van deze regeling gebruik te maken. Wij vragen dan ook nadrukkelijk om hiervan gebruikt te maken opdat u zeker zou zijn van een plaatsje in de voor u zo vertrouwde school.

Wat betekent dit concreet?

Vanaf 6 januari 2020, 8.00u kan u telefonisch een afspraak maken om uw zoon of dochter effectief in te schrijven in onze school. (03/887.42.06)

Uw zoon of dochter moet ingeschreven zijn vóór 14 februari 2020, 16.00u.

Indien u geen gebruik maakt van deze voorrangsregeling zal u vanaf 2 maart 2020 uw zoon of dochter moeten aanmelden zoals alle andere leerlingen via het digitale aanmeldingsregister.

 

* Met ‘broer of zus wordt bedoeld ’leerlingen van dezelfde leefentiteit’ Dit betekent: 1) broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres; 2) halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres; 3) kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen). – conform de Omzendbrief BaO/2012/01 van Onderwijs Vlaanderen “Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs voor inschrijvingen