Privacybeleid

 

Doel van deze tekst

Met deze tekst willen we:

 • aangeven wie de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is;
 • een overzicht geven van de persoonsgegevens die we verwerken:
  • welke gegevens verzamelen we?
  • waarvoor gebruiken we deze gegevens?
 • aangeven hoe lang we deze gegevens bewaren ?
 • verduidelijken met wie we deze persoonsgegevens delen;
 • jou informeren over ons cookiebeleid;
 • uitleggen welke rechten je hebt.
   

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website?

 

KOBA ZuidkANT vzw is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens op de website www.sint-lutgardis.be verwerkt worden.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker.

 • Zo mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken, die we niet strikt nodig hebben om deze websites te laten functioneren;
 • moet de informatie die we verwerken steeds voor een afgelijnd doeleinde gebruikt worden;
 • mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren;
 • moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken.
   

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken
 

We verwerken persoonsgegevens van de bezoekers van onze schoolwebsite overeenkomstig de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van jouw reactie en uw verzoek om inlichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.

In onderstaande schema vind je alle informatie over de persoonsgegevens die we over jou verwerken via onze website (dit wil zeggen: verzamelen, gebruiken en bewaren):

Doel: De vlotte behandeling van jouw vraag.

Persoonsgegevens: Naam en e-mailadres

Hoe verkrijgen we deze gegevens: Via invullen van het contactformulier op de website of via contactopname met ons per mail.

Bewaartermijn: Uiterlijk tot het einde van het schooljaar.

Categorie ontvangers: School

 

Ons cookiebeleid
 

www.sint-lutgardis.be  maakt gebruik van cookies. Dit doen we om twee redenen:

 • cookies noodzakelijk om de website goed te doen functioneren;
 • cookies die we gebruiken voor analytische doeleinden van ons websiteverkeer.

De cookies die we gebruiken voor de analytische doeleinden zijn third party cookies. Dit wil zeggen dat de informatie die ze verzamelen terechtkomt op servers die niet onder ons beheer vallen: Google Analytics.

 

Lees alles over de cookies die we gebruiken in ons cookiebeleid.

 

Jouw rechten?
 

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.

Meer informatie over jouw rechten vind je op de website van de gegevensberschermingsautoriteit.

Voor meer informatie over deze privacyverklaring of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met [email protected]