Reactie toevoegen

Buitenschoolse kinderopvang vanaf 18 mei

Beste ouder(s),

Er is een afbouwstrategie van de lopende maatregelen in de bestrijding van het coronavirus.
Doorheen de verschillende fases gaan telkens meer mensen terug buitenshuis aan het werk en wordt er stapsgewijs opnieuw fysiek les gegeven aan kinderen. Beide beslissingen hebben grote gevolgen voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang "De Schellebel".

De school staat in voor de opvang tijdens de schooluren.
BKO "De Schellebel" organiseert de opvang voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen, met respect voor de contactbubbel per school.
In onze huidige locatie "De Schellebel" kunnen wij het behouden van de contactbubbels erg moeilijk garanderen.
In deze uitzonderlijke tijden gaat veiligheid voor.
Het lokaal bestuur heeft daarom volgende beslissing genomen:

Vanaf 18 mei zullen er drie verschillende contactbubbels zijn, waarin je kind(eren) voor- of naschools, op woensdagnamiddag en/of op een schoolvrije dagen, terecht komt.
-Als uw kind(eren) naar de gemeentelijke basisschool "De Klim" gaat, dan zal hij/zij ook buiten de schooluren in "De Klim" door kinderbegeleidsters van "De Schellebel" worden opgevangen.
-Als uw kind(eren) naar de 'Sint-Lutgardisschool' (hoofdschool) gaat, dan zal hij/zij buiten de schooluren in de sporthal door kinderbegeleidsters van "De Schellebel" worden opgevangen.
-Als uw kind(eren) naar de 'Sint-Lutgardisschool' (wijkschool) gaat, dan zal hij/zij buiten de schooluren naar onze locatie van "De Schellebel" worden gebracht.

Gelieve uw kind naar de juiste locatie/contactbubbel te brengen en/of af te halen.
Als u opvang buiten de schooluren (=buitenschoolse opvang) nodig heeft, dan moet u ook alle opvangmomenten in "I-school" reserveren. Gelieve uw opvangmomenten zo nauwkeurig mogelijk voor de maand MEI en JUNI te reserveren en/of annuleren. Op deze manier kunnen wij onze werking hierop verder afstemmen.

Omdat er vanaf 18 mei opnieuw meer kinderen naar de opvang komen, is er extra aandacht voor de veiligheid. De geldende maatregelen rond de contactbubbels en de hygiëne blijven gelden.
Bijkomend vragen we aan ouders om:
-Een mond- en neusbedekking te dragen tijdens de breng- en haalmomenten (het bedekken van je neus en mond met een sjaal kan ook)
-Een veilige afstand, namelijk minstens 1,5 meter, te bewaren met andere ouders en de medewerkers van de opvang
-De leefruimtes van de kinderopvang of school niet te betreden
-Slechts met 1 en liefst steeds dezelfde persoon te komen voor breng- en haalmomenten (eventueel andere gezinsleden wachten buiten de school/opvang.)
-Zieke kinderen thuis te houden, zij horen niet thuis in de opvang

De algemene regel is dat voor de opvang van schoolkinderen tijdens de schooluren geen ouderbijdrage word gevraagd. Voor de buitenschoolse opvang (voor- en na de schooluren) wordt de ouderbijdrage zoals overeengekomen in de schriftelijke overeenkomst gevraagd. Deze opvang is niet gratis.

Bij verdere vragen, aarzel niet om contact op te nemen!

Vriendelijke groeten,

Eva Uyttendaele
Verantwoordelijke BKO "De Schellebel"
Provinciale Steenweg 207-209
2627 Schelle
03 877 41 17
[email protected]

Comments

  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.